top of page

Vad skiljer en journalist från en skribent?

Idag gästas bloggen av studievägledare Sara Frenning.


Du är inte en skribent som journalist. Det låter kanske lite förvirrande, för visst skriver vi journalister. Vi inte bara skriver, utan vi lever på att skriva. Dock finns det en skillnad mellan att skriva, att vara skribent, och att vara journalist.Som skribent skapar du berättelser, du försöker förmedla en känsla eller skapa något nytt. Medan journalister berättar om det som redan finns och ställer frågor för att, så objektivt det går, beskriva verkligheten.


Skribenter uppfinner, journalister rapporterar.


Idag finns många olika sätt att livnära sig på sitt skrivande och det kan vara svårt att skilja på det olika kategorierna; copywriter, bloggare, författare, journalist – vapnet (ordet) är detsamma, men uppgifterna är olika. Gränserna mellan dessa är inte huggna i sten utan de flörtar ofta med varandra över gränserna.


Många författare är också journalister och många journalister jobbar även som copywriters. Det är inte svart eller vitt. Men det finns en skillnad som är viktig att komma ihåg, nämligen ansvaret hos de olika rollerna.


Det är just ansvaret som skiljer journalister från resten av yrkeskategorierna. Som journalist har du ett ansvar att rapportera sanningsenligt och objektivt. Vi journalister har en samhällsfunktion och det är vår uppgift att presentera fakta, berättelser och information så att läsaren kan skapa sin egen uppfattning. En stor del av en journalists arbete är att förstå (genom att läsa på), hitta fakta (genom intervjuer eller observerande) och kontrollera att faktan vi hittar är sanningsenlig. Ibland kan det kännas som att vi är detektiver snarare än journalister – och det är en del av arbetet. Sedan ska all "information" presenteras på ett så relevant, sanningsenligt och engagerande sätt som möjligt. Det är också en del av arbetet.


Genom att hålla sig till moraliska och etiska regler ser vi journalister till att ta vårt ansvar för den viktiga roll vi har i samhället. Särskilt i tider av desinformation, propagandakampanjer världen över, AI och "fake news".


Journalistförbundet har listat de 13 viktigaste yrkesetiska reglerna för att säkerställa journalistisk integritet. Här nedan kommer en sammanfattning av listan:

 1. Ta inte emot uppdrag från personer utanför en redaktionell ledning.

 2. Acceptera inte uppdrag, inbjudan, gåvor eller andra förmåner – och ingå inte i avtal eller andra förbindelser – som kan misstänkliggöra din ställning som fri och självständig journalist. Med andra ord: Behåll din självständighet som skribent och gå inte med i avtal som påverkar din förmåga att skriva objektivt och sanningsenligt. 

 3. Ge inte efter för påtryckningar som har för avsikt att hindra eller inskränka berättigad publicitet eller i avsikt att skapa publicitet som inte är journalistiskt motiverad 

 4. Utnyttja inte din ställning som journalist, eller presskortet, till att utöva påtryckningar för egen eller andras vinning eller till att skaffa privata förmåner.

 5. Utnyttja inte för egen eller andras vinning opublicerade nyheter beträffande ekonomiska förhållanden eller åtgärder hos stat, kommuner, organisationer, företag eller enskilda individer.  

 6. Beakta journalistavtalens bestämmelse om att medarbetare inte får ålägga att utföra uppdrag som är förödmjukande eller står i strid med medarbetarens övertygelse. 

 7. Visa hänsyn mot ovana intervjupersoner. Upplys om hur du planerar att använda materialet och vart det är avsett att publiceras. 

 8. Erbjud intervjuade personer (i rimlig mån) att i förväg få veta hur och var deras uttalanden återges. 

 9. Förfalska inte intervjuer eller bilder

 10. Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag, anskaffning av bilder och annat material, särskilt i samband med olyckor eller brott.

 11. Dold kamera eller inspelning, som görs i syftet att publiceras, bör användas endast i undantagsfall. Före publicering ska de berörda så långt det är möjligt informeras om att den dolda inspelningen har gjorts och varför. 

 12. Respektera upphovsrätten vad anser text, bild och ljud. 

 13. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på någon annans sakuppgifter. 


Så, vad säger du? Är du skribent eller journalist?


Båda är fria yrkestitlar, men jag vågar nog säga att sistnämnda kräver lite mer av dig. Som att du till exempel går vår utbildning för att lära dig allt om hur man arbetar som frilansjournalist ;) Goda vibbar från Sara och team JournalistakademienLust att prova vingarna som frilansjournalist?


⭐ Skriv om ämnen DU tycker är spännande för de magasin du gillar. 

⭐ Få friheten att jobba var som helst, när som helst. 

⭐ Sveriges magasin och tidningar behöver tusentals artiklar varje månad, av dig också!


Vi ger dig utbildningen du behöver för att lyckas – på superkort tid.


Redo att komma igång?


Läs mer om oss och boka ett samtal med våra studievägledare idag.

Comments


Vår unika onlineutbildning lär dig allt du behöver veta för att kunna frilansa för magasin och tidningar – och börja jobba direkt!

bottom of page